Imprimir aquesta pàgina

Prohabitatge facilita la tramitació d'ajuts per a pagar el lloguer

El termini per a presentar les sol·licituds acaba el dia 15 de juny

L’empresa Municipal Prohabitatge Mataró s’encarrega de nou d’informar i tramitar els ajuts als lloguers que la Generalitat de Catalunya ofereix als ciutadans i ciutadanes. L’objectiu de la convocatòria és ajudar al pagament del lloguer a totes aquelles persones que compleixin les condicions per optar-hi.

Les persones o famílies que vulguin optar a les ajudes del lloguer han de trobar-se en algunes d’aquestes circumstàncies. Han de ser persones de més de 65 anys titulars de contractes de lloguer, llogaters d’habitatges administrats per la Generalitat a través de Prohabitatge, dones que estan en una situació de violència o en surten, persones immigrades, persones amb trastorns mentals que es trobin en situació de risc d’exclusió social o famílies monoparentals.

Sol·licituds a Prohabitatge
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a l’empresa municipal Prohabitatge Mataró abans del dia 15 de juny, aquesta s’encarrega de totes les gestions públiques relacionades amb l’habitatge que porta a terme la Generalitat a la ciutat de Mataró.

Determinar la quantitat
La quantitat de la subvenció es determina a partir de la diferència entre el lloguer just i la quantitat de renda del lloguer que cobra el propietari, amb la limitació màxima de 240 euros mensuals i un mínim de 20 euros mensuals.