Imprimir aquesta pàgina

El PP vol una Comissió d'investigació pel Rengle

Assegura que l'informe deixa molts detalls per aclarir i vol que es responguin tots els interrogants oberts

El rengle
El Grup Municipal del Partit Popular reclama la creació d’una Comissió d’Investigació per esclarir els interrogants que ha deixat l’informe sobre la construcció i licitació de l’edifici d’El Rengle. Un informe que ha deixat a la llum diverses incongruències i males gestions durant les obres d’aquest edifici.

Assegura el PP que l'informe i el dictamen" recullen una sèrie d’aspectes sobre que entenem que és absolutament necessari esclarir i d’altres que queden oberts i que no es poden limitar al fet de saber si l’empresa que va portar per segona vegada la direcció d’obres va autoritzar indegudament el pagament dels treballs d’excavació i transport de terres dolentes procedents de l’excavació, en tot cas això és una modesta part de moltes altres coses que queden per esclarir".