Hard-soft-were/war

No cal dir que tothom sap que volen dir aquestes paraules. La idea l’he trobada en el llibre de Daniel Goleman 'Intel·ligència emocional'.

Blocs, apunts psicologics- hard-soft-were-war
No cal dir que tothom sap que volen dir aquestes paraules. La idea l’he trobada en el llibre de Daniel Goleman 'Intel·ligència emocional', publicat el 1995 i traduït a més de 50 idiomes (a la pàgina 76 en castellà i 71 en català).


Hi ha un joc de paraules en anglès, difícil de traduir al català. Goleman en parla així per tal de comprendre el món de les emocions, que és l’energia que ens “mou, motiva, commou”. Corporalitat, emocionalitat, raonabilitat. Tres paraules que són una sola realitat.
M’excuso davant dels tècnics si hi ha errors. És una metàfora.
HARDWARE, el disc dur, pot ser la corporalitat.
SOFTWARE, el programa renovable i plural: la raonabilitat.    
WEREWARE, els elements químics solubles. Sense ells l’ordinador no funciona: el món de les emocions.
Els tres elements permeten que l’ordinador funcioni. Ara bé, ni només amb el cos —la carcassa (hard)—, ni només amb el cervell esquerre —la racionalitat, que és l’element químic, anomenat “silici”, element dur i poc soluble (soft)—, ni només amb el cervell dret —les emociones que són elements químics més solubles (were)— funcionaria.
El funcionament dels ordinadors és la conjugació de tots tres, però gestionat per una subjectivitat. Aquesta persona ha de tenir seny. En el fons per una CONSCIÈNCIA que fa els programes.
Goleman, amb la comparança, intenta indicar que les emocions són les que mouen la duresa del cap racional, que no raonable, i empeny el cos a actuar: wereware.

Jaume Patuel i Puig

Pedapsicogog. Psicoanalista psicòleg-psicoterapeuta.
jpatuel@copc.cat