L’edifici Espenyes completa la reforma de Can Xammar

El nou espai estarà destinat a oficines

Can Xammar ja té totes les seves peces a lloc. La setmana passada es va inaugurar l’última part de la reforma de la zona amb l’acabament de l’edifici d’oficines batejat com a ‘Edifici Espenyes’. En total, a Can Xammar s’ha actuat sobre una superfície de 9600 metres quadrats, una de les actuacions més importants realitzades per l’empresa municipal PUMSA i l’ajuntament.L’Edifici Espenyes té una superfície construïda de 847 metres quadrats. Per no menjar-se massa espai de plaça, la seva reduïda ocupació en planta baixa fa augmentar l’espai públic i les seves formes s’adapten a la geometria de l’entorn. La planta baixa i semisubterrània es connecten formant un únic local amb entrada independent, amb la idea de que es pugui destinar a ús comercial. Les dues plantes pis estan destinades a oficines amb una superfície de 165 metres quadrats cada una, divisibles en dos locals.L’edifici conviu amb les troballes fruit de les prospeccions arqueològiques iniciades al sector de Can Xammar l’any 2002, que seran preparades per ser visitades.