Cabrera, els primers de recollir la fracció verda

Nou servei de recollida de restes vegetals, pensat per als veïns amb jardí

  • Redacció
  • Dijous, 26 abril 2018 12:14

Maresme 2014/2015, mercat flor i jardi llavaneres

Des de l’Agència Catalana de Residus es considera que la recollida de la fracció verda que es genera als habitatges i jardins dels municipis és una actuació necessària per a la millora del medi ambient i de la qualitat de l’aire. Cabrera de Mar serà la primera població de la comarca en disposar d’aquest servei. 

El funcionament del servei és ben senzill: les persones que en vulguin fer ús, un cop disposin de la targeta verda de la Deixalleria, han de dirigir-se al consistori per presentar una sol·licitud, acompanyada d’una còpia de la targeta, i recollir un dels nous sacs del Servei de Recollida de Jardineria i Fracció Verda. El primer dels sacs es donarà gratuïtament mentre que en cas de ser necessaris més es cobraran a 7 € per unitat.

Possibilitat de bonificacions
Les deixalles recollides seran degudament tractades pel consistori per tal de ser emprades posteriorment com a adob als espais verds municipals. Cal destacar que la utilització d’aquest servei s’equipararà a portar les restes a la deixalleria i permetrà a les persones usuàries beneficiar-se de les bonificacions de l’ordenança de residus per a l’any següent, que pot arribar a ser d'un 20% de bonificació de la taxa.

Per a jardins

Aquesta actuació municipal ve a satisfer una antiga reivindicació de les persones propietàries de jardins. De la mateixa manera s’espera que, amb la seva posada en marxa baixi la quantitat de restes vegetals que es diposita als contenidors de rebuig i orgànica, reduint d’aquesta manera la despesa en matèria de gestió de residus.

Ciutat 2017/2018, piscina i jardins