L’antic teatre la Maresma serà rehabilitat

Han realitzat un estudi en profunditat d’aquest espai de Cabrera de Mar per decidir l’actuació de recuperació i rehabilitació i quin seran els seus nous usos

La Maresma de Cabrera de Mar

La Diputació de Barcelona ha elaborat un estudi de programació de la sala ‘La Maresma’, un antic teatre situat al centre de Cabrera de Mar que actualment està en desús. El seu mal estat de conservació porta a la necessitat d’una rehabilitació integral d’aquest edifici construït l’any 1914 amb una superfície de quasi 400 metres quadrats. L’estudi planteja quatre alternatives d’actuació, algunes de les quals mantenen l’ús primigeni de la sala, i altres plantegen altres usos més polivalents i flexibles. Aquests últims, però, mantenen la compatibilitat amb la naturalesa arquitectònica del teatre.

Per a la rehabilitació caldrà invertir entre 700.000 euros i 1.450.000 euros, en funció de l’opció escollida.

La Maresma

És un edifici que forma part del conjunt d’edificacions de la cooperativa La Guardiola. L’Ajuntament es proposa intervenir-hi per tal de recuperar l’equipament cultural i posar-lo de nou en ús al servei de la població.

L’estudi de programació

es tracta d’una eina que, davant la demanda d’inversió de l’equipament, analitza la necessitat, la dimensiona i ofereix alternatives per implantar-la amb una valoració tècnica i econòmica. Així ofereix a l’equip de govern i a l’Ajuntament una informació detallada i objectiva que faciliti la presa de decisions sobre la inversió prèvia a qualsevol actuació.