Opinió: En rèplica a ‘Desmuntant Laietana’

Jordi Bonamusa i Vila - Article d'opinió

  • Jordi Bonamusa i Vila
  • Dijous, 25 Juny 2015 13:04

Ciutat 2014/2015, caixa d'estalvis laietana lletrero

Soc fill de l’Antoni Bonamusa Saurí, President de Caixa Laietana des de l’any 1991 fins al 2003. Sóc llicenciat en Dret per la UB, he estat el gerent de l’empresa Grupibo S.L. durant 25 anys, fins al seu tancament el maig de l’any passat per efectes de la Crisi. Actualment treballo en un magatzem de materials per a la construcció, i estic acabant un Màster de Màrqueting Digital i Comerç Electrònic a la EAE (UB)

El motiu d’escriure aquesta carta al director és el de demanar-li poder utilitzar el meu dret de rèplica a les mencions fetes del meu pare, de l’Empresa Grupibo S.L. i de mi mateix, en el reportatge “Desmuntant Laietana”, i a la reproducció i desenvolupament que vostès han fet d’aquest reportatge i d’aquesta notícia en la seva edició del 15 de Juny.

Primerament manifestar que la meva queixa no és sobre el reportatge, que valoro molt positivament, però sí sobre el tractament i la utilització que s’ha fet de l’assumpte del subministrament de Grupibo S.L, de materials per a l’obra de la primera fase de la seu central de Caixa Laietana, i per la manca de rigor en la comunicació i en l’encaix de la notícia dins del reportatge, ja que jo personalment vaig donar tota la informació que em va demanar el Sr. Joan Salicrú, un dels periodistes que van elaborar el reportatge, i la meva ingrata sorpresa és que les meves explicacions no han estat reproduïdes ni mencionades en cap moment del reportatge.

Efectivament, en conversa telefònica amb el Sr. Salicru, l’hi vaig explicar que Grupibo S.L., dedicada al subministrament de materials d’obra, ja era proveïdor de Caixa Laietana abans de l’inici d’aquesta obra, i que aquest import de 497.734 euros, corresponia principalment al subministrament i instal·lació de terra tècnic elevat, que ens vàrem adjudicar entre diverses ofertes, per el procediment normal de presentació del pertinent pressupost mitjançant l’aparellador de l’obra, i que va ser facturat d’acord amb les certificacions durant els dos o tres anys en què es va portar a terme. També em vaig posar a la seva disposició per a qualsevol aclariment o entrevista que em volgués fer, ja que, com l’hi vaig dir, qui no té res a amagar no té cap problema per a contestar el que li demanin. A partir d’aquella conversa, i fins al dia d’avui, ni el Sr. Salicrú ni cap altra persona ha tornat a contactar amb mi.

La meva queixa és del que em sembla la utilització premeditada d’una informació incompleta, i del seu encaix entre altres notícies de possibles comissions de delictes de quanties que fan marejar, i d’adjudicacions irregulars de quantiosos préstecs no retornats, i que posa interessadament al mateix nivell d’aquests greus possibles casos de corrupció i de malbaratament de recursos públics, un subministrament legal de materials de 497.734 €, IVA inclòs, en una obra de més 40.000.000,00 €. El dany moral que això ens està fent és gran, i sobretot al meu pare que va dedicar, com a vocal i com a President i sempre de manera honorífica i sense retribució, més de vint anys de la seva vida a Caixa Laietana, a la seva Obra Social i a la Ciutat de Mataró.

Per acabar, un detall que potser dóna idea de la forma d’actuar d’Antoni Bonamusa a Caixa Laietana; Hem estat molts anys sense tenir relació amb una part de la família, perquè quan era President no va voler donar un tracte de favor a un familiar per entrar a treballar a l’entitat, per davant d’altres candidats més qualificats.  
A veure qui aixeca la mà per tirar la primera pedra!