La carretera de Cirera integrarà dins la ciutat més de 18 hectàrees de sòl

El desenvolupament urbanístic del sector carretera de Cirera preveu recuperar el torrent de Les Valls, el trasllat del Camp Municipal de Futbol de Cirera i nous edificis de l’Hospital

carretera cirera

 

El Ple municipal de febrer va aprovar provisionalment el planejament urbanístic del sector carretera de Cirera, el qual preveu recuperar diversos espais de la zona per integrar-los a la ciutat. Aquest permetrà integrar dins de la ciutat més de 18 hectàrees de sòl, les quals es troben entre el carrer de Galícia, la carretera de Cirera i l’autopista C-32. El document original ha incorporat recentment un canvi principal: la petició de l’Institut Català de la Salut (ICS) d’una major reserva de sòl per ampliar l’Hospital. Amb l’aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament, l’aprovació definitiva de la modificació urbanística correspon a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat.

L’àmbit afectat ocupa més de 185.000 m² de sòl, dels quals uns 7.000 estan ubicats a la banda del carrer de Galícia que limita amb Argentona i passaran a ser sòl agrícola no urbanitzable. Les hectàrees restants entraran en el sector per a la nova ordenació: el 80% serà sòl públic per a equipaments i per a un parc.

Un projecte ambiciós de ciutat

Amb façana a la carretera de Cirera es preveu crear una zona d’edificis terciaris privats i una reserva de terrenys per a equipament públic sanitari. En concret serà un doble edifici que es destinarà a usos sociosanitaris i centre ambulatori de l’Hospital de Mataró.

A la banda del carrer de Galícia han planejat ubicar una zona d’equipaments esportius municipals: dos camps d’hoquei, un dels quals seria nou, i l’espai per traslladar-hi el Camp Municipal de Futbol de Cirera. Entorn dels accessos es crearà 250 places d’aparcament. El nou planejament urbanístic la deixalleria del carrer de Galícia i preveu reservar un espai per construir el Centre d’Acollida Municipal d’Animals.

Entre els dos àmbits d’urbanització es preveu la regeneració de l’antic abocador de Cirera, i el manteniment i millora ambiental del torrent de Les Valls. Aquests 67.749 m² d’espais verds configuraran un parc.